Kurugenzi ya shirika

WAKURUGENZI

Tony Pearson Non-executive Chairman
Bardin Davis Managing Director
Hon. Abdullah Mwinyi Non-executive Director
Giselle Collins Non-executive Director
Rebecca Morgan Non-executive Director

KATIBU WA KAMUNI

Philip Rundell

ANUANI YA MAKAO MAKUU

190 St Georges Terrace,
Mezzanine Floor,
Perth, WA 6000

Simu +61 (08) 9200 5360
Facsimile +61 (08) 9226 3831
Barua pepe: info@peakresources.com.au

ANUANI YA POSTA

PO Box 603
West Perth
Western Australia 6872

OFISI YA TANZANIA

PR NG Minerals Limited
First Floor- Mezzanine
Kambarage Tower,
Kikuyu Avenue,
Dodoma
TANZANIA

RAJISI YA HISA

Link Market Services Limited

Level 12
680 George Street
Sydney
New South Wales 2000

KUORODHESHWA KATIKA SOKO LA HISA

Australian Securities Exchange Limited
Home Exchange: Perth Western Australia
Code: PEK

MKAGUZI WA HESABU

Ernst and Young

11 Mounts Bay Road
Perth
Western Australia 6000

WAWAKILISHI WA KISHERIA

Steinepreis Paganin (Australia)
Clyde & Co/AKO Law (Tanzania)