Kurugenzi ya shirika

WAKURUGENZI

Peter Meurer Mkurugenzi Mtendaji Mkuu
Tony Pearson Mkurugenzi asiye Mtendaji
Jonathan Murray Mkurugenzi asiye Mtendaji
Robert Sennitt Mkurugenzi asiye Mtendaji

KATIBU WA KAMUNI

Graeme Scott

ANUANI YA MAKAO MAKUU

190 St Georges Terrace,
Mezzanine Floor,
Perth, WA 6000

Simu +61 (08) 9200 5360
Facsimile +61 (08) 9226 3831
Barua pepe: info@peakresources.com.au

 

ANUANI YA POSTA

PO Box 603
West Perth
Western Australia 6872

 

OFISI YA TANZANIA

11th Floor, Golden Jubilee Towers
Ohio Street
PO Box 80512
Dar es Salaam, Tanzania

RAJISI YA HISA

Link Market Services Limited

Level 12
680 George Street
Sydney
New South Wales 2000

KUORODHESHWA KATIKA SOKO LA HISA

Australian Securities Exchange Limited
Home Exchange: Perth Western Australia
Code: PEK

MKAGUZI WA HESABU

Ernst and Young

11 Mounts Bay Road
Perth
Western Australia 6000

WAWAKILISHI WA KISHERIA

Steinepreis Paganin (Australia)
Clyde & Co/AKO Law (Tanzania)